Zdrowie

Młodość - czas podatności na uzależnienia

Kacper |24Fitness

Jedno z częściej stawianych sobie przez rodziców pytań dotyczy uzależnień i tego, które z nich w największym stopniu stają się zagrożeniem dla ich dzieci. Niepokój rodziców nie jest wcale pozbawiony uzasadnienia, jeśli weźmie się pod uwagę to, że każde dziecko, w mniejszym lub większym stopniu, jest uzależnione choćby od narkotyków i ich szkodliwego wpływu na jego psychikę. Wynika to przede wszystkim z samego wieku. Młoda osoba z samej swojej natury ma większą skłonność do eksperymentowania niż osoba starsza, nic więc dziwnego, że każda okazja może wydawać jej się odpowiednia do tego, aby spróbować narkotyków. Nie utrudnia sprawy to, że one same znajdują się na wyciągnięcie ręki nawet, jeśli rodzice nie dopuszczają do swojej świadomości tej ostatniej informacji. Trudno uciec od pytania o to, dlaczego uzależnienie dotyka właśnie konkretne dziecko. Czy dzieje się tak dlatego, że niczego mu nie brakowało, a grzechem rodziców był brak surowości w wychowaniu? Jak to możliwe, że uzależnienie dotyka jedną osobę, a nie wpływa na inną, choć młodzi ludzie niemal się od siebie nie różnią?

Oczywiście, przyczyn uzależnienia młodych ludzi jest wiele i można ich szukać tak w rodzinie, jak i w trudnych przeżyciach, jakie stają się doświadczeniem młodego człowieka. Bywa jednak i tak, że problem wynika jedynie z tego, że osoby wpadające w pułapkę uzależnienia są jeszcze bardzo młode. Często po narkotyki sięga się jedynie z ciekawości i dlatego, że robią tak znajomi, bez jakiejkolwiek innej, głębszej motywacji. Nie można zapominać, że określenie „trudny wiek” tak często wspominane przez osoby starsze, wcale nie wzięło się znikąd. Dorastające dzieci zmagają się z wieloma problemami, szukają sensu ich własnego życia i nie mają pojęcia, czy jeszcze są dziećmi, czy też może już wchodzą do świata osób dorosłych. Owszem, mieszkają z rodzicami, a tym samym czują się jeszcze dziećmi, nie są już jednak zadowolone z tej powierzonej im roli. Bunt wobec rodziców i nauczycieli jest w dużej mierze właśnie potrzebą zademonstrowania własnej odmienności, podkreślenia własnego stylu i niezależności. Młodość to także specyficzny czas, w którym szczególnie silny jest lęk przed oceną. Ważne jest uznanie już nie tylko w oczach rodziców, ale również kolegów. Pytanie o to, jak są oceniani przez innych, dla wielu nastolatków staje się obsesją. Początkowo narkotyki sprawiają wrażenie rozwiązania wszystkich problemów, sprawiają, że osoba sięgająca po nie czuje się chciana. Gwarantują możliwość osiągnięcia doskonałego samopoczucia niemal natychmiast, przy jedynie minimalnym wysiłku, uwalniają od napięć i sprawiają, że pojawia się tak cenne dla młodych ludzi uczucie docenienia. Do tego dochodzą pewne specyficzne zachowania młodych ludzi niezrozumiałe tak naprawdę nie tylko dla dorosłych, ale również dla nich samych. W tym okresie naturalnego zaogniania konfliktów, dzieci odsuwają się od rodziców, a ci ostatni wolniej dostrzegają, jak poważny jest problem. A jednak młodzi ludzie tęsknią przede wszystkim nie za wolnością, ale za bliskim kontaktem nie tylko z rówieśnikami, ale również z rodzicami i innymi dorosłymi ze swojego otoczenia.

Czytaj więcej na stronie osrodkiterapeutyczne.pl

Zobacz
Komentarze (0)