Zdrowie

Jak wygląda leczenie uzależnień w prywatnytm ośrodku odwykowym?

Kacper |24Fitness

Uzależnienie to coś więcej niż kompulsywne zachowanie, coś więcej niż ogromna chęć spożycia danej substancji czy wykonania danej czynności. To choroba, która manipuluje ośrodkiem nagrody w umyśle. To chemia i czysta biologia, która działając w mózgu potrafi przejąć kontrolę nad życiem. Dodatkowo robi to po cichu, w wyrafinowany sposób odbiera silną wolę i świadomość swoich czynów.

Prywatny ośrodek - ostateczność czy opcja?

Z uzależnieniem można próbować radzić sobie samemu lub oddać się w ręce specjalistów. Jeżeli nałóg sprawia, że zaniedbywana jest rodzina czy praca, to pozostaje tylko ten drugi wybór. Jedną z najskuteczniejszych metod permanentnego wyjścia z uzależnienia jest leczenie w prywatnym ośrodku uzależnień. W obiegowej opinii takie leczenie kojarzy się z pokojami bez klamek i kratami w oknach. Obecnie odchodzi się od takiego schematu i sposobu leczenia, ponieważ jest ono często nieskuteczne i potrafi jeszcze bardziej potęgować zachowania ryzykowne takie jak agresja czy próby samobójcze. Nowoczesne ośrodki leczenia uzależnień oferują pobyty stacjonarne, które w zależności od stopnia uzależnienia i rodzaju proponowanej terapii mogą wynosić od 4 tygodni do nawet 3 miesięcy. Coraz częściej miejsca takie mają również status placówki medycznej. Dzięki temu prócz zatrudniania psychologów istnieje możliwość zatrudniania psychiatrów i stosowania farmakoterapii.

Rodzaje terapii w ośrodkach uzależnień

W ośrodkach najczęściej leczy się 5 rodzaje uzależnień: uzależnienie od hazardu, alkoholu, środków psychoaktywnych oraz narkomanii, a nawet pornografii/seksoholizmu. Jednym ze wspólnych mianowników leczenia jest odstawienie danej substancji lub destrukcyjnego zachowania. Ludzie chorzy mają do tego stopnia zaburzoną równowagę hormonalną w mózgu, że każda inna forma aktywności czy działalności nie sprawia im przyjemności. Mózg reaguje tylko na bodziec wynikający z nałogu. Terapia może odbywać się indywidualnie lub w grupach. Ten drugi aspekt stosuje się w przypadku kiedy pacjent chce się leczyć i jest świadomy swojego problemu oraz chce się integrować. Terapie poznawczo-behawioralne mają na celu odnalezienia źródła problemu, konfrontacji z obecną sytuacją oraz rozwiązania konfliktów wewnętrznych. Poczucie bycia w grupie, która ma takie same lub podobne problemy daje dużo większą skłonność do mówienia o swoich słabościach. Obecnie ośrodki leczenia uzależnień to miejsca mające na celu uświadomienie pacjenta i wzbudzenie w nim chęci zmiany, a nie zamknięte "bunkry" gdzie dana osoba jest w pewien sposób ubezwłasnowolniona.

Farmakoterapia

Leki są rozwiązaniem kiedy pacjent wskutek odstawienia używki ma stany lękowe, depresyjne lub maniakalne. W tym przypadku na początku wycisza się same objawy, tak aby pacjent był w stanie zintegrować się z grupą o podobnym problemie. Farmakoterapię stosuje się rzadziej niż tradycyjną terapię, ponieważ leki mogą również uzależniać. Pacjenci, którzy odstawiają daną używkę mają dużą skłonność do popadania w inną, dlatego specjaliści w ośrodkach starają się minimalizować leczenie za pomocą potencjalnych substancji, które mogą wzniecić nowy nałóg.

 Ośrodki leczenia w Polsce obecnie coraz częściej stawiają na świadome wyjście pacjenta z uzależnienia, a nie zamykanie go w czterech ścianach. Nie zmienia to jednak faktu, iż takie działania nadal są popularne.

Zobacz
Komentarze (0)