Technologia

Ognioodporność konstrukcji ściennych wykonanych z silikatów

Kacper |24Fitness

Jednym z ważnych parametrów, które powinien spełniać obiekt budowlany, jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Odporność ogniowa to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach pożaru. Niezbędny jest zatem odpowiedni projekt i wykonanie przegród z odpowiadających normom materiałów. Dlaczego bloczki silikatowe doskonale realizują te założenia wyjaśnia Joanna Nowaczyk, Doradca Techniczny Grupy SILIKATY.

Zgodnie z przepisami obiekty budowlane powinny być zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, aby w przypadku pożaru przez określony czas zachowana była nośność konstrukcji oraz ograniczone zostało rozprzestrzenianie się ognia zarówno w obiekcie, jak też na sąsiednie zabudowania. Zapewniona musi zostać możliwość opuszczenia budynku przez użytkowników, jak również zachowania bezpieczeństwa ekip ratunkowych.  Podstawowe wymagania dla konstrukcji murowych opisywane są za pomocą klasyfikacji ogniowej, która dotyczy nośności (R), szczelności (E) i izolacyjności (I) ogniowej. Wartość ta wyrażona jest w minutach. Ściany nośne powinny spełniać kryteria REI, natomiast nienośne EI. Dodatkowo, w Unii Europejskiej wprowadzono jednolitą klasyfikację materiałów ze względu na reakcję na ogień (A1, A2, B, C, D, E, F).

Silikaty odporne na ogień

Decyzją Komisji Europejskiej silikaty uznane zostały za materiał całkowicie niepalny o najwyższej klasie (A1). Oznacza to, że elementy murowe tego typu nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania się pożaru, nie zapalają się, nawet w warunkach rozwiniętego już mocno ognia, nie wydzielają dymu ani płonących kropel, co ma niesamowicie istotne znaczenie podczas ewakuacji osób czy działań podejmowanych przez ekipy ratunkowe. Najwyższą ognioodpornością charakteryzują się elementy wapienno-piaskowe już od grubości 18 cm. Dzięki temu zyskuje się możliwość stawiania cieńszych ścian i tworzenia bezpiecznych, przestronniejszych pomieszczeń. Aby zachować wysokie parametry muru, pamiętać należy o konieczności wypełnienia spoiny pionowej w przypadku zastosowania bloczków gładkich (np. produkty Grupy SILIKATY - akustyczne A, A PLUS, A12 oraz tradycyjne 1 NF).

silikaty odporne na ogień

Zalety bloczków silikatowych potwierdzane są licznymi certyfikatami i wymagającymi testami. W MPA Braunschweig przeprowadzono cykl badań odporności ogniowej ścian silikatowych. Wszystkie przegrody były wykonane jako nieotynkowane (z wyjątkiem gr. 12 cm), z wyrobów pełnych (grupa 1S) różnej grubości, z zastosowaniem różnych zapraw, przy pełnym wykorzystaniu ich nośności. Badania trwały aż 4 godziny. Żaden z murów w tym czasie nie uległ zniszczeniu i nie utracił swoich właściwości. Wykazano, że już dla ściany wykonanej z wyrobów pełnych grubości 12 cm można osiągnąć odporność ogniową REI 240. Pomimo wniosków wypływających z badań, zgodnie z normą PN-EN 1996-1-2 możliwa deklarowana klasa odporności ogniowej dla ścian o grubości 12 cm to REI 120 minut.

Bloczki silikatowe to materiały murowe, które charakteryzują się wieloma właściwościami pożądanymi z punktu widzenia energooszczędności i trwałości budynków. Nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt, że są również materiałem bezpiecznym ze względu na swoją ognioodporność, a co za tym idzie i bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Zobacz
Komentarze (0)